Disclaimer

 

Bikeshop Chrischou verleent u hierbij toegang tot www.bikeshop-chrischou.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Bikeshop Chrischou behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bikeshop Chrischou spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bikeshop Chrischou.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bikeshop Chrischou nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bikeshop Chrischou.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bikeshop Chrischou, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Shimano te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Qwic te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Oxford te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Giant te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Superior te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Huyser te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou
Popal te verkrijgen bij Bikeshop Chrischou